Vi samarbetar med golfklubbar runt om i Sverige

Vi söker ständigt efter golfklubbar som vill samarbeta med oss. Att låta oss rensa upp era vattenhinder från golfbollar bidrar till en bättre miljö utan någon ansträngning från er sida. Vi har dykt efter golfbollar i många år och sysselsätter idag flera personer på heltid. Genom vår kompetens och erfarenhet kommer ni knappt märka att vi har varit på besök. Att ta hänsyn till både natur och golfspelare är naturligt för oss.

Vi är helt självgående

När vi kommer på besök har vi med oss allt vi behöver för att dyka efter golfbollar. Vi har med oss vår egen John Deere Gator med däck avsedda att köra på gräs. Denna maskin brukar vara standard på golfbanor. Vi tar fullt ansvar för vår vistelse på golfbanan och den behöver inte stängas av för spel. Vi är fullt försäkrade och har över 30 års erfarenhet i bolaget av att dyka efter golfbollar vilket ger er en trygg samarbetspartner.

När kommer vi på besök

Vi brukar höra av oss någon vecka innan vi kommer på besök för att stämma av att det passar. Vi kan dyka stora delar av året med undantag för när det är is på dammarna. Vi dyker dagtid och att det finns golfare på banan stör inte oss, då vi oftast ligger under vattnet märker varken vi eller spelarna av varandra. När vi anländer till banan informerar vi berörd personal om vår ankomst samt går igenom den information som berör oss. Vi brukar besöka en golfbanan 1-3 gånger per år beroende på antal dammar och spelade golfrundor.

Betalning

Vi har tre ersättningsmodeller till golfbanan, fast arvode, ersättning per plockad golfboll eller betalning i golfbollar. Det vanligaste är att vi betalar per plockad golfboll till golfklubben. Det är en rad faktorer som avgör ersättningen per golfboll och vi gör alltid en individuell bedömning med golfklubben. När vi är på plats kan vi göra en ungefärlig uppskattning på hur mycket bollar vi har fått upp, dock räknas bollarna efter cirka en vecka efter vårt besök. När vi har fått fram antalet golfbollar skickar vi en redovisning med hur det gått och ersättningen betalas ut. 

Miljö

Vi värnar om miljön och försöker göra så litet avtryck som möjligt på miljön. Vi har investerat ungefär en miljon kronor i vår tvättanläggning och den är anpassade för att konsumera så lite vatten och medel som möjligt. Den är även inspekterad av berörd myndighet gällande miljöpåverkan och fått godkänt.
På golfbanan är den marina miljön ett utsatt område och vi jobbar för att kunna erbjuda tjänster kring detta område. Vi söker golfbanor för olika pilotprojekt.